«Зерттеу робототехникасы» құрастыру және модельдеу, бағдарламалау және түрлі техникалық есептерді шешу саласындағы бірқатар бағыттарды зерделеуді қамтиды.

Бағдарлама әрі қарай білім берудің ғылыми-техникалық және/немесе технологиялық бағыты мен кәсіби қызмет саласына бағытталған қазіргі заманғы оқушы меңгере алатын техникалық және жаратылыстану-ғылыми құзыреттіліктердің көлемін береді. Бағдарлама бірінші кезекте роботталған технологияларды қолдану саласын егжей-тегжейлі зерттеуге және  Arduino конструкторлары негізінде робототехникалық құрылғыларды құрастыру мен бағдарламалауда практикалық дағдыларды алуға тілек білдірген балаларға бағытталған.

[/well]
2012 Астана
   
2012 Санкт-Петербург
2012 Өскемен
2013 Глубокое
2014 Балдаурен
 2014 Актобе
   
   
2014 Сочи
   
   
2015 Өскемен
   
2015 Астана
   
   
2016 УӨскемен
2016 Астана Kazrobotics
   
   
2016 Америка
   

[/tab][/tabgroup][/well]

Видео