Бағдарламаның мазмұны жобалық іс-әрекеттегі дағдыларды, оқушылардың көркемдік және эстетикалық талғамын дамытуға бағытталған. Бағдарламаның ерекшелігі-оқушы тек модель құрып қана қоймай, сонымен қатар әр модель үшін жеке сыртқы көріністі дамытады.

Сабақтарда алған икемдері мен дағдылары оқушыларды                    конструкторлық-технологиялық қызметке дайындайды, мамандық таңдауда бағдар береді.

Зымыран модельдеу – болашақ ұшқыштарды ғана емес, сонымен бірге болашақ білікті жұмысшыларды, инженерлерді, конструкторларды, өнертапқыштар мен рационализациялаушыларды тәрбиелеудің алғашқы кезеңі.

Ракетомоделирование