Юный геолог

Палеонтология, құрылымдық геология, кристаллография, тектоника, сондай-ақ геоморфология, тау-кен ісі, бұрғылау, тарихи геология, геофизика және геохимия сияқты геологияның кейбір салаларымен таныстырады. – далалық геологияның белгілі бір практикалық дағдылары мен дағдыларын үйірмелердің меңгеруіне. – геологиялық өлкетануды дамытуға. – балалардың шығармашылық қабілеттерін анықтау және дамыту, зерттеу жұмыстарына қажетті дағдыларды қалыптастыру. Бағдарламаның мазмұны экскурсиялар (геологиялық бейіндегі кәсіпорындарға), геологиялық жорықтар мен жазғы далалық экспедициялар өткізуді, жас геологтардың республикалық геологиялық олимпиадаларға қатысуын көздейді. Балалардың болжанатын қызметінің ерекшелігі Шығыс Қазақстанда дамыған минералдық-шикізат базасының, тау-кен өндіру және геологиялық барлау кәсіпорындарының болуымен, геолог мамандығына деген қызығушылықтың өсуімен және Қазақстан Республикасының геологиялық саласына геологиялық бейіндегі мамандардың сұранысқа ие болуымен байланысты.

   Экскурсия на Тарханский геологический разрез.
   Западно-Алтайский заповедник. Посещение юными геологами  геоморфологического памятника природы “Каменная сказка”.
   Западно-Алтайский заповедник. Геоморфологический памятник природы “Каменная сказка”.
   Юные геологи Холодов Кирилл Сварич Вячеслав в “Каменной сказке”.
   Геоморфологический памятник природы “Каменная сказка”.
   Форма выветривания гранита в “Каменной сказке”
   Западно-Алтайский заповедник. Геоморфологический памятник природы “Каменная сказка”.
 Западно-Алтайский заповедник. Геоморфологический памятник природы “Каменная сказка”.
   Западно-Алтайский заповедник. Геоморфологический памятник природы “Каменная сказка”.
 Пегматитовая жила в граните.  Геоморфологический памятник природы “Каменная сказка”.
 Сварич Слава в “Каменной сказке”.
 Форма выветривания гранита – “Гриб”. Геоморфологический памятник природы “Каменная сказка”.
 Столбчатая отдельность субвулкана Халза (поселок Верх-Уба).
  Поход выходного дня в Зимовье.
  Рекогносцировочный маршрут, изучение горных пород в обнажении. (поселок Новая Ульбинка).
 Река Малая Ульбинка. Изучение горных пород в аллювиальных отложениях реки.
 Река Малая Ульбинка. Изучение древней фауны в осадочных горных породах.
 Тарханский геологический разрез. Ознакомление юных геологов с древней фауной.
 На Тарханском геологическом разрезе.
 Брахиоподы Тарханского геологического разреза.
 Замеры элементов залегания горных пород компасом.
 Юные геологи в работе с горным компасом.
 Замеряем азимут простирания пегматитовой жилы горным компасом.
 Работа с горным компасом.
Минералогический агрегат. Асубулакское пегматитовое поле.
 Восточный Казахстан. Киин-Кериш – геолого-геоморфологический и палеонтологический памятник природы (Северный Призайсанье).
 Киин-Кериш.
 Глины Киин-Кериша.
 Восточный Казахстан. Озеро Зайсан.
 Шлиховое опробование в водах Зайсана.